Lean Portfolio Management (med sertifisering) – 2 dager (4 kvelder)

Læringsmål

Samkjøring av strategi og eksekvering er avgjørende for enhver organisasjons suksess og et av nøkkelaspektene for vellyket skalering av agile team også ved bruk av Scaled Agile Framework®. Med en Lean Portfolio Management (LPM)-tilnærming kan du samarbeide på tvers av hierarkier og siloer, styrke team og organisere teamene rundt verdiskaping for å tilpasse deg det kundene ønsker, raskere.

Lean Portfolio Management-kurset hjelper ledere, prosjektledere (PMOs) og andre nøkkelinteressenter med å planlegge dynamisk og være fleksible nok til å justere initiativer og budsjetter etterhvert som markedet endrer seg. LPM-kurset gir veiledningen og verktøyene deltakerne trenger for å jobbe effektivt med distribuerte team. Du vil lære hvordan du kobler porteføljestrategi og -initiativer til planlegging og gjennomføring av arbeid, hvordan du integrerer tilbakemeldinger fra “deltakende/participatory budsjettering”, og hvordan du tilpasser deg endringer samtidig som du opprettholder finansieringsvisjon og veikart.

Vi dekker følgende emner

 • Introduserer Lean Portfolio Management
 • Etablere porteføljestrategi og visjon
 • Realisering av porteføljevisjon gjennom epics
 • Etablering av investeringsfinansiering
 • Administrere porteføljeflyt
 • Bruk av smidige porteføljedrift
 • Bruk av Lean styring/governance

Kurs forkunnskaper

Det kreves ingen spesifikk kvalifikasjon for å delta på dette kurset. Alle er velkommen til å delta på kurset. Likevel er det en fordel om du kan en del om organisasjonsstyring, Program og prosjektledelse eller har sertifisert deg tidligere innen agile metoder.

Hvem bør delta på Lean Portfolio Management-kurset?

 • Dagligledere, CEO, CFO, CTO, CDO, APMO, PMO, PL, PM
 • Teamledere, prosjektledere og andre som fasiliterer smidige team
 • Utviklingsledere, Release Train Engineers
 • Agile coacher
 • Porteføljemangere, Business Unit Manager
 • Agilister som vil forstå helheten og hvordan man tilrettelegger for ekspansiv verdiflyt

Hva koster det, hva er inkludert og hvordan melde seg på

 • Kursavgift: 19 500 per deltaker. Påmelding er bindende.
 • Kursmateriell i digital utgave
 • Tilgang via SAFe® virtuelle klasserom
 • Tilgang til SAFe® Collaborate, et visuelt nettbasert arbeidsområde
 • Ett års medlemskap i SAFe® Community Platform
 • Tilgang til innhold, verktøy og ressurser du trenger for å praktisere SAFe hver dag
 • Lean Portfolio Management-sertifiseringseksamen, LPM

Du melder deg på ved å sende epost til [email protected] . Eposten skal inneholde følgende informasjon:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • epostadresse
 • Faktureringsinformasjon

Dato og sted for førstkommende kurs

 • Tirsdag 22.08.2023 kl. 18:00-21:00
 • Onsdag 23.08.2023 kl. 18:00 – 21:00
 • Tirsdag 29.08.2023 kl. 18:00-21:00
 • Onsdag 30.08.2023 kl. 18:00 – 21:00

For påmelding: kontakt oss på [email protected]

Kurset blir holdt online via Teams og fysisk hos oss i Yalla yalla kaffe

Hussam Ahmad

Instruktør

Hussam er senior Coach og instruktør med  nesten 3 årtier bak seg i den globale IT industrien. Han har bidratt til banebrytende teknologiske nyvinninger både hos store og mindre selskaper i verden.

Hussam hjelper bedrifter med å skape forretningsverdi ved å orkestrere team, få folk til å jobbe sammen mot felles mål og redusere sløsing og forsinkelser. 

Han er en livslang elev og teamspiller med ydmykhet og lidenskap for; lean-agile ledelse og metodikk, forfatterskap, deling, fremme fellesskap, et sterkt ønske om å samarbeide og vokse med andre.

Spesialiteter: Lean Agile Coaching, veiledning og endringsledelse, design av bærekraftige team, programvare og arkitekturer. 

[email protected] 

 

Kafferelaterte kurs

Lær deg alt om kaffe, dens oppriennelse, smaker og hvordan den brennes og brygges på en god måte. La deg rive med og opplev noe utenom det vanlige! Arrangementet kan være teambuilding, bursdag, bli kjent eller lignende.

Agile kurs

Sunn fornuft satt i system. Noe er SAFe® basert mens annet er basert på erfaringer høstet gjennom et langt liv kombinert med velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretningssmidighet ved bruk av Lean Agile metoder.