Våre agile kurs & Workshops

Agile kurs bidrar til livslang læring som alltid har vært et av hovedkjennetegnene til de beste lederne. Vi mener også at selvledelse og fortsatt faglig og personlig vekst krever livslang læring. Vi vil gjerne dele på den kompetansen vi har opparbeidet oss over mange år fra den globale IT-industrien. Våre kurs og workshops dekker det meste av det som kreves for å bringe en ide ut til sluttbrukerne i den digitale verden. Mange av kursene er basert på rammeverket SAFe, Scaled Agile Framework, som er internasjonalt anerkjent kunnskapsbase for velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretningssmidighet ved bruk av Lean Agile metoder. 

Smidig Kata/Agile Kata (1 dag)

Sertifiseringskurset Agile Kata Pro Level 1 (AKP I) er et interaktivt, aktivitets basert kurs hvor deltakerne får en dyp forståelse av Agile Kata og ansvaret som som hviler på skuldrene til en smidige coacher, bedriftsledere og hele det agile team. Agile Kata avdekker bedre måter å jobbe på ved elv å gjøre det og hjelpe andre med å gjøre det (ref. Agile Manifesto). Gjennom en kombinasjon av diskusjon og øvelser utvikler deltakerne en dyp forståelse av de underliggende prinsippene og teorien til Agile Kata, mens de lærer praksisene brukt av vellykkede smidige team.

Smidig HR utforsker/Agile HR Explorer (1 dag)

Sertifiseringskurset “Agile HR Explorer” er designet for HR-personell som er interessert i Lean-Agile/Smidig metodikk og hvordan man kan støtte virksomheten for å oppnå bedre smidighet.

I løpet av kurset vil deltakerne utforske den nye arbeidsverdenen og HR og lære hvordan og hvorfor Agile er medvirkende til å skape mer stabile, responsive og vellykkede organisasjoner.

Agile retrospective (1 dag)

Her lærer vi hvordan man fasiliteterer gode retrospektive der man bygger tillit, transparens for å kunne drive kontinuerlig forbedring. Vi øver på forskjellige metoder for å drive brainstorming, identifisering av forbedringer og oppfølging av avtalte tiltak.

Agile estimering (1/2 dag)

Her går vi gjennoim hva må til for å lage sunne estimater som gir forretningssiden nok tillitt til planlegging av markedseventer og utslipp av nye prodiukter og versjoner av eksisterende produkter. Vi lører også hvordan man bruker Planning Poker og andre estimeringsmetoder.

Agile problem solving (1/2 dag)

Vi går gjennom en velutprøvd mekanisme for analyse av problem, rotårsaksanalyse og identifisering av mulige løsninger og prioritering av disse. Vi øver også på å skrive veldefinerte problemstillinger. Et veldefinert problem er halvveis løst problem.

Master minding

Vil du tenke strategisk og kreativt rundt din forretning? Du vet jo allerede at den kunnskapen du har i dag har brakt deg der du er i dag, men vil ikke klare å dra deg dit du vil være i morgen. For å nå nye høyder må man utvide horisonten, lære nytt og være åpen for nye måter å gjøre ting på.  Vi kan hjelpe deg ved å stille våre erfaringer til rådighet. 

Noen av temaene som kan tenkes diskutert i slike sammenheng:

  • Hvordan designer jeg utviklingsteamene?
  • Er min organisasjon optimalt  satt opp?
  • Hvilken prosess skal vi benytte?
  • Hva med Waste management
  • Hvordan tilrettelegge for kompetanseutvikling?
  • Motivasjon blant mine ansatte
  • Samarbeid og konflikter
  • Hvordan kan vi oppnå bedre suksess?
  • Hva er det som holder bedriften tilbake?

SAFe Executive workshop (1 dag)

Denne workshopen vil gi deg en dypere og bedre forståelse for problemene og utfordringene du står overfor og hvordan de kan løses på en bærekraftig måte. Videre vil workshopen legge vekt på din rolle i å lede en vellykket transformasjon med Scaled Agile Framework. Vi går langt dypt i diskusjonene der vi diskuterer konkrete smerter, kontekster, mål og hvordan man kan skape en lærende organisasjon. Ved å forstå og ta i bruk et Lean-Agile tankesett, vil du kunne anvende prinsippene for å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene dine i dagens marked. 

SAFe for Teams (2 dager)

Bygg ferdighetene som trengs for å bli et effektivt teammedlem i et Agile Release Train (ART) – og lære hvordan du kan samarbeide effektivt med andre team.

I løpet av dette kurset, får du en grundig forståelse av ART, hvordan det skaper verdi og hva du kan gjøre for å effektivt utføre rollen din ved hjelp av Scrum, Kanban og XP. Lær hvordan du skriver historier og deler opp Features i User Stories, planlegger og utfører iterasjoner og planlegger programinkrement. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe for Teams Course

SAFe Advanced Scrum Master (2 dager)

Kurset forbereder nåværende Scrum Masters for deres lederrolle for vellykket implementasjon av SAFe®.

Kurset dekker tilrettelegging for inter-team interaksjon for fruktbar og korrekt programgjennomføring og nådeløs forbedring. Vi utvider Scrum-paradigmet med en introduksjon av skalerbar Engineering og DevOps-praksis, anvendelsen av Kanban for å forenkle verdiflyten og støtte samhandling med arkitekter, produktmanagement og andre kritiske interessenter i større program- og bedriftssammenhenger. Kurset tilbyr også nyttige verktøy for å bygge høytytende team og utforsker praktiske måter å adressere Agile og Scrum antimønstre i bedriften. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe Advanced Scrum Master Course

SAFe DevOps (2 dager)

For å konkurrere i et disruptivt globalt marked, trenger enhver organisasjon å levere verdifulle teknologiløsninger like raskt som forretningen trenger det. Det to dager lange, interaktive kurset hjelper mennesker på tvers av tekniske, ikke-tekniske og lederroller å jobbe sammen for å optimalisere verdistrømmen fra ende til ende. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe DevOps Course

SAFe Release Train Engineer(3 dager)

Legge til rette for og muliggjøre levering fra ende til ende gjennom Agile Release Trains (ARTs) – og lære hvordan du bygger et ART med høy ytelse ved å utøve Servant Leadership og coaching – når du blir SAFe® 5 Release Train Engineer (RTE).

Kurset gir deg grundig forståelse av rollen og ansvaret til en Release Train Engineer (RTE) i SAFe. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe Release Train Engineer Course

Agile Product Management (3 dager)

Kurset smelter sammen kraften til Design Thinking med velprøvde SAFe-praksiser for å lage innovative løsninger som tilfredsstiller både strategien og visjonen i ditt selskap. Lær riktig tankesett, ferdigheter og verktøy for å lage vellykkede produkter, gjennom hele livssyklusen, ved hjelp av smidige teknikker.

Gjenkjenn hvordan kontinuerlig inspeksjon og research fremmer innovasjon og hjelper deg med å definere visjonen, strategien og veikartet for å vinne nye markeder. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: Agile Product Managemt Course

Lean Portfolio Management (2 dager)

I dette kurset får deltakerne de praktiske verktøyene og teknikkene som er nødvendige for å implementere Lean Portfolio Management-funksjonene: strategi, investeringer, agile porteføljedrift og Lean Governance.

Deltakere lærer å fange opp gjeldende og ønsket fremtidig tilstand i porteføljen sin med Portfolio Canvas-verktøyet der man også identifiserer viktige initiativer som kan bidra til måloppnåelse. Vi ser videre på verdistrømmer, prioriteringsmekanismer og hvordan man setter opp Lean Portfolio for maksimal ytelse. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: Lean Portfolio Management Course

Leading SAFe (2 dager)

I løpet av dette to dager lange kurset får deltakerne den kunnskapen som er nødvendig for å ha en overordnet oversikt over Scaled Agile Framework® (SAFe®) og dens underliggende prinsipper hentet fra Lean, System Thinking, Agile-utvikling, product Development Flow og DevOps . Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: Leading SAFe Course 

SAFe Product Owner/Product Manager ( 2 dager)

Utvikle ferdighetene som trengs for levering av verdi i en Lean-bedrift ved å bli SAFe® 5 Product Owner / Product Manager (POPM). I kurset får deltakerne en grundig forståelse av hvordan de effektivt kan utføre sin rolle i et Agile Release Train (ART), hvordan man bruker Lean-thinking for å dekomponere Epics til Features og User Stories og avgrense disse og mye mer. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe for Product Owner / Product Manager Course

SAFe for Architects ( 3 dager)

Kurset gjør det mulig for System, Solution og Enterprise Arkitekter å engasjere seg som effektive ledere og endringsagenter som samarbeider om å levere arkitektoniske løsninger av høy kvalitet.

Deltakerne utforsker rollene, ansvarsområdet og tankegangen til Agile arkitekter, lærer hvordan de kan samkjøre arkitektur og forretningsverdien for å skape kontinuerlig flyt og verdiskaping i store system. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe for Architects Course

Agile Software Engineering ( 3 dager)

Programvareutvikling har endret seg kraftig med introduksjonen av Lean-Agile og DevOps prinsipper og praksiser. Nye ferdigheter og tilnærmingsmetoder hjelper organisasjoner med å levere programvaresentriske løsninger raskere, mer forutsigbart og med høyere kvalitet.

Deltakere lærer hvordan kontinuerlig flyt av verdi og innebygd kvalitet er muliggjort av moderne praksiser, inkludert XP, atferdsdrevet utvikling (BDD) og testdriven utvikling (TDD). Vi ser videre på modelleringsteknikker som SOLID, design patterns, abstraksjon, innkapsling og hvordan dette passer inn i den overordnete løsningskonteksten. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: Agile Software Engineering Course

SAFe Scrum Master ( 2 dager)

Deltakere lærer hvordan man kan bygge høypresterende Agile-team ved å utøver  servant leadership og fungere som rollemodell, og hvordan man kan trene disse teamene for å levere maksimal skalerbar forretningsverdi. SAFe 5 Scrum Master (SSM) -sertifisering beviser at innehaveren er klar til å utføre rollen som Scrum Master i et SAFe-miljø, og øke verdien for team og organisasjoner som implementerer SAFe. Mer info om kurset kan leses  her: SAFe Scrum Master kurs

Har du bestemt deg for et kurs eller workshop?

Du booker ved å ta kontakt med oss på epost [email protected] eller sende oss en melding på facebook, linkedin eller instagram.

Kafferelaterte kurs

Lær deg alt om kaffe, dens oppriennelse, smaker og hvordan den brennes og brygges på en god måte. La deg rive med og opplev noe utenom det vanlige! Arrangementet kan være teambuilding, bursdag, bli kjent eller lignende.

Agile kurs

Sunn fornuft satt i system. Noe er SAFe® basert mens annet er basert på erfaringer høstet gjennom et langt liv kombinert med velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretningssmidighet ved bruk av Lean Agile metoder.