Yalla yalla bærekraft starter i kaffegården 

Vi mener at bærekraftig kaffe starter på gården og slutter der en drikker ferdig brygget kaffekopp. For at kaffen skal være bærekraftig, bør alle praksiser langs forsyningskjeden tas i betraktning.

Kaffe gir et levebrød til millioner av mennesker over hele verden. Men som enhver global industri er den langt fra perfekt. På hvert stadium er det en rekke dypt forankrede problemer, alt fra ulik lønn til de konstante konsekvensene av klimaendringer.

Dette har vi tenkt å gjøre noe med slik at jordkloden skal vare lengre både for oss selv og for generasjonene som kommer etter. Det er derfor vi streber etter målbar miljømessig, sosial og finansiell bærekraft i alt vi gjør.

FN Bærekraftsmål

Vi brenner for å tilby deg kaffe som oser av god samvittighet

FNs bærekraftsmål i praksis bruk

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi innser at vi som bransje virkelig trenger å begynne å samarbeide og gjøre en reell forskjell for kaffebøndene – og betale dem ordentlig for arbeidet deres.

Yalla yalla kaffe mener at FN Bærekraftsmål er et godt rammeverk som vi kan bygge virksomheten vår rundt og samtidig gjøre en reell forskjell for kaffebønders levekår.

Fokusmål

Utrydde fattigdom

Utrydde fattigdom

mer enn 95% av all verdenskaffe blir solgt i den globale kaffebørsen som kalles C-markedet. Der får bøndene nesten samme pris for kaffen sin som de fikk i 80-tallet. Basert bare på dette vet vi at det ingen gjennomsnittlig bonde klarer å leve godt av en slik inntekt. Når vi kjøper inn kaffe sikrer vi oss at bonden ikke bare får betalt for å dekke produksjonskostnadene, men også en god margin for å kunne utvikle sin forretning.

Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene

Kvinner utgjør ca. 70 % av arbeidskraften i kaffeproduksjonen. Men bare rundt 20-30 % av kaffefarmene er drevet av kvinner. Rappoorten fra den internasjonale kaffeorgnisasjonen, ICO,  slår fast at «kvinner har systematisk lavere tilgang til ressurser, som land, kreditt og informasjon, enn menn».

Vi kjøper kaffe fra kvinneledede virksomheter for å bidra til å styrke kvinners muligheter og forbedre likestillingen.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ved å jobbe direkte med bøndene eller via partnere med samme filosofi som oss og betale rimelige priser bidrar vi til å “fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I tillegg til å gi større velstand til bøndene, gir dette dem ressurser til å eksperimentere med forskjellige dyrkings- og prosesseringsteknikker. Dette kan igjen føre til bedre kvalitet og høyere inntekter.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hvert år produserer vi anslagsvis over 400 millioner tonn plastavfall, som inkluderer plastkaffeemballasje. Av denne summen antas det at så lite som 9% resirkuleres, resten går enten til deponi eller hav.

Yalla yalla kaffe søker å bli “Zero Watse” bedrift der det ikke produseres avfall. I tillegg til å bytte til bærekraftige emballasjealternativer, er det verdt å nevne at: 

  • Vi bruker kun fornybar energi ved at vi benytter kun strøm til brenning av kaffe. Strømmen vår produseres av vestlandske vannkraftverk. Ingen fossilt drivstoff er innblandet i prosessen.
  • Vi benytter avansert banebrytende teknologi som er mindre energikrevende enn gass-drevene kaffebrennere
  • Null utslipp ved at vi etterbehandler røyk fra brenneprosessen i et avansert filtersystem som fjerner røyk, CO2 og lukter og slipper på den andre siden ren luft. Våre omgivelser blir dermed ikke tvangsutsatt til hverken skadelige utslipp eller dufter fra brenneriet. Selv om mange liker duften av nybrent kaffe føler mange også at det er forurensende og irriterende med hyppig utsettelse for kaffelukten.
  • Vi bruker ikke plastflasker til oppbevaring av våre produkter, men heller til bruk av glass og stål der det er nødvendig
  •  Vi produserer ikke boss:
   • Kaffebønner som ikke er til salgs blir gjenbrukt for å produsere kunstverk og gjødsel
   • Kaffegruten og skall blir benyttet til både gjødsel og hudpleieprodukter
   • Vi gjenbruker emballasjen og oppfordrer kundene våre til gjenbruk av kaffeposene
   • Ordrer sendes i gjenbrukbare esker
   • Vi sender ikke kvittering eller faktura på papir, men kun elektronisk.
   • Vi tar vare på «grain pro» sekkene for senere å sende de tilbake til bønder slik at bonden sparer penger og vi sparer miljøet for mer plast
   • Leveranse av kaffe skjer ved kjøring av elbil
Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene

Fremskritt skjer når folk jobber effektivt sammen mot felles mål. Lokalt bidrar vi til at våre kunder får et grønnere fotavtrykk og reduserer sine utslipp ved å drikke vår kaffe. Globalt allierer vi oss med likesinnende kaffebønder og importører. 

Du får bedre samvittighet når du kjøper vår kaffe da den er bærekraftig, naturvennlig, rettferdig og deilig! 

Vi hjelper deg å nå dine mål ved at du hjelper oss å gjøre enda større innvirkning globalt!

Gjør noe godt for klima, jordkloden og generasjonene etter oss du også! 

Ta gjerne kontakt med oss for en bærekraftig kaffeprat!

[email protected]

 Eller klikk her for å se utvalget!